Shiba Inu  Updates

Shiba Inu Price - $0.00001015

Shiba Inu      Rank -       #15

Shiba Inu Marketcap - $5 Billion

 Shiba Inu   Circulating     Supply -  549,063.28B